Renault ekspertiz programı üzerinden sağlanan hizmet, Renault marka aracın satın alınması ya da satılması sırasında başvurulan bir işlemdir. Ekspertiz hizmeti, her tür araç için verilmektedir. Ekspertiz, araçlar üzerinde yapılan bir değerlendirmedir. Araçların bakım ve bakım için iyi durumda olduğunu ve zorunlu olduğunu tasdik etmeye hizmet eder.

Renault Ekspertiz Programı Nedir?

Gerek Renault tarafından gerekse diğer marka tarafından tüm araçların ekspertiz işlemleri, genellikle aracın satılmasına karar verildiğinde yapılır. Satışa sunulan araçla ilgili ekspertiz raporunun olması yasal bir zorunluluktur. Ekspertiz hizmetinin alınma süresi, araç sahibinin kendi inisiyatifinde olmakla birlikte genellikle araç alım satım işlemlerinden önce yapılmaktadır.

Araç Muayenesi İle Ekspertiz İşlemi Arasındaki Fark

Aynı görünseler de değiller. Araç muayenesinin temel amacı, aracın koruma durumunu ve kullanım koşullarını belgelendirmektir. Araç belgeleri de diğerleri arasında, tarihinin, şasinin kayıtları, motor, kaporta, yanı sıra kontrol edilir. Usulsüzlükleri önlemek için yetkili makamlarla hukuki ihtilafların varlığının incelendiği bu tür teftişte menşe doğrulaması temel unsurlardan biridir.

Araç muayenesi kalifiye bir mühendis veya teknisyen tarafından gerçekleştirilir. Aracın mükemmel çalışır durumda olduğundan emin olmak için ekipmanı kontrol etmeyi de içeren aracın durumunu değerlendirmeyi amaçlar. Zorunlu donanımların analizine ek olarak araç yapısı ve sürüş koşulları da değerlendirilen maddeler arasındadır. Ayrıca belgeler, şasi, motor, üstyapı ve diğerlerini içerir. Testler, sonuçların kanunla belirlenen parametreler dahilinde olduğunu doğrulayan yüksek düzeyde kalibre edilmiş ölçüm cihazları kullanılarak gerçekleştirilir. Ekspertiz işleminde de yine aracın tüm aksamları kontrol edilir. Ayrıca kaportada herhangi bir işlemin uygulanıp uygulanmadığı da incelenir. Parça değişimi ya da tamir yapılıp yapılmadığı, boya işleminin uygulanıp uygulanmadığı ekspertiz incelemesinde ortaya çıkar. Bu sayede aracı satın alacak kişi, araçla ilgili bilgi sahibi olur.

Teknik Altyapı Güçlü Olmalı

Renault ekspertiz programı, konusunda uzmanlaşmış ekiplerin yer aldığı ekspertiz firmaları tarafından yapılmalıdır. İnceleme sırasında kullanılan ekipmanların da hatasız sonuç vermesi önemlidir. Araçlarda yapılan işlemlerin genellikle gözle görülmesi mümkün değildir. Hem şasi, hem motor aksamı, hem de aracın diğer bölümleri ile ilgili tüm detaylı inceleme, ekspertiz firmaları tarafından yapılır ve sonuç bir rapor halinde sunulur.